Nationalekonomi

Inom nationalekonomi studeras hur samhället fungerar med fokus kring de ekonomiska drivkrafterna och man försöker förklara begrepp som arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt. Ekonomerna skiljer mellan mikroekonomi och makroekonomi.

Framträdande nationalekonomiska skolor
Större kända finansaktörer
Populärvetenskapliga böcker om nationalekonomi
Statistik
Nationalekonomiska länkar

Mikroekonomi fokuserar på individuella konsumenter, hushåll och producenter fattar  beslut.

Makroekonomi fokuserar på alla grupper av individer som gått samman. Makroekonomin handlar om aggregerade storheter, såsom penningteori, nationalräkenskaper, valuta, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och inflation.  Traditonell makroekonomi såg sällan på bankernas roll och missar därför skuldproblematiken. Skulder och lån är inte direkt ointressanta i dagens ekonomiska samhälle.Man har historiskt sett sett finanssektorn som ett smörjmedel samtidigt som ekonomin inom skuldsektorn har ökat. Den verkliga tillväxten byggde på lån. Ekonomerna har studerat makroekonomi utan banker under 30-år fram till finanskrisen vilket kritiserat av ekonomer som Michael Kumhof. Andra ekonomer som studerat finanskrisen är Gary Gorton, professor vid Yaleuniversitetet. Makroekonomerna har sett bankerna som mellanhänder vilket är fel model när bankerna känner optimism lånar de ut pengar.

Paradigmskifte?
Ny ekonomi handlar om komplexitetsforskning som handlar om att undersöka finansmarknaden och kopplingarna mellan finansinstituten som Barclay, Goldman Sachs, Morgan Stanley och ett 100 tal bolagsjättar. Det har också under de senaste 30 åren pratats mycket om miljöekonomi för att få ett hållbart samhälle.

Nyttan med ekonomi


Vårt ekonomiska kunnande ger oss hjälp att styra våra agna liv och förstå samhället och konstruera bättre system. Inom samhällsekonomin borde man vara bättre på att skilja mellan värdeladdade uttalanden och faktiska uttalanden men samtidigt handlar ekonomi ofta om gränslandet till politiken.

Exempel på 3 fundamentala problem som studeras och hur man ska fördela resurser mellan vad konsumenter vill ha och vad som finns tillgängligt på marknaderna:

1. Vad ska produceras?
2. Hur skall varor produceras?
3. För vilka skall varorna produceras?