Narrative economics med Robert J. Schiller

Narrative economics föreläsning med Robert J. Schiller – människor har hela tiden kommunikation och berättar historier (narrative). Viral spridning och story telling – man hör det någonstans och använder det vidare. Begreppet kommer från Crowd  Economy 1895.

I modern tid har Richard Dawkins myntat begreppet meme dvs en idé som sprids från en person till en annan inom en kultur. Narrative styr världen som vi lever i…