Lönegapet hos lärare spelar stor roll hur samhället utvecklas

Artikel om lönegapet i USA som är det största någonsin. Lärarnas löner halkar efter.
I en ny rapport från Lawrence Mishel från EPI och Sylvia Allegretto från Berkley skriver de att lärarnas löner fortsätter att minska i förhållande till jämförbara arbetstagare. Lärarna hade 17 procent lägre i lön än liknande arbetare 2015-jämfört med 1,8 procent mindre i 1994. Denna växande löneskillnader kan göra det allt svårare att rekrytera och behålla goda lärarkrafter.

 

The teacher pay gap is wider than ever: Teachers’ pay continues to fall further behind pay of comparable workers