Kategori: Globalisering och Handel

Globalisering och handel har en stor påverkan på löner och inkomster. Artiklar som handlar om globaliseringen och de ekonomiska konsekvenserna – fördelar såväl som nackdelar.

Under de senaste decenierna har globaliseringen tilltagit och man har tagit bort internationella handelshinder gradvis med början av 1970-talet genom olika GATT avtal (General Agreement on Tariffs and Trade). Resultatat tillsammans med digitalliseringen har lett till en ökning av den internationella handeln.

Valutamarknaderna har växt i storlek och betydelse.

Nettoeffekten är att många marknader började arbetskraften att läggas ut på entreprenad. Lönerna sattes i konkurrens efter det utbudet och efterfrågan som fanns på global nivå. Globalisering handlar även om valutamanipulationer, importrestriktioner mm.

World Economic Outlook 2016 är släppt

World Economic Outlook (WEO) presenterar IMF-ekonomernas analys av den globala ekonomiska utvecklingen, frågor som rör avancerad, framväxande och utvecklingsekonomier och olika ämnen. Den globala tillväxten väntas avta till 3,1% under 2016 innan den återhämtar sig till 3,4% 2017. Prognosen reviderades…

Automation – vad innebär automatisering?

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men…