Kategori: Globalisering och Handel

Globalisering och handel har en stor påverkan på löner och inkomster. Artiklar som handlar om globaliseringen och de ekonomiska konsekvenserna – fördelar såväl som nackdelar.

Under de senaste decenierna har globaliseringen tilltagit och man har tagit bort internationella handelshinder gradvis med början av 1970-talet genom olika GATT avtal (General Agreement on Tariffs and Trade). Resultatat tillsammans med digitalliseringen har lett till en ökning av den internationella handeln.

Valutamarknaderna har växt i storlek och betydelse.

Nettoeffekten är att många marknader började arbetskraften att läggas ut på entreprenad. Lönerna sattes i konkurrens efter det utbudet och efterfrågan som fanns på global nivå. Globalisering handlar även om valutamanipulationer, importrestriktioner mm.

Ray Dalio – Hur fungerar den ekonomiska maskinen

En video av Ray Dalio grundaren av Bridgewatter Associates som fått flera miljoner träffar. Ray Dalio har en filosofisk syn kring ekonomi och ser på de stora ekonomiska frågorna i samhället.

Här förklarar han de bakomliggande faktorerna bakom ekonomin som transaktioner och hur marknader fungerar.

  • Produktivitets tillväxt
  • Den kortsiktiga skuldcykeln
  • Den långsiktiga skuldcykeln

Väl värt 30 minuter att kolla på enligt Bill Gates.

World Economic Outlook 2016 är släppt

World Economic Outlook (WEO) presenterar IMF-ekonomernas analys av den globala ekonomiska utvecklingen, frågor som rör avancerad, framväxande och utvecklingsekonomier och olika ämnen. Den globala tillväxten väntas avta till 3,1% under 2016 innan den återhämtar sig till 3,4% 2017. Prognosen reviderades…

Automation – vad innebär automatisering?

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men…