Kategori: Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt

Trots en lång period av fred och globalt välstånd finns det i många länder en stämning ett politiskt missnöje som har bidragit till en motreaktion mot globaliseringen. Svagheten i den ekonomiska återhämtningen efter den globala finanskrisen och fördelningen av resurser är andra faktorer som spelat in.

Forskning om ekonomisk tillväxt visar ofta hur beslutsfattandet sker och hur myndigheter antingen hjälper eller hindrar ekonomin att utvecklas mot full sysselsättning. Syftet med ekonomisk tillväxt (economic growth är) att skapa hållbar tillväxt och öka den genomsnittlig levnadsstandarden.

Hur fungerar den ekonomiska maskinen

En video av Ray Dalio från Bridgewatter Associates som fått flera miljoner träffar. Han förklarar de bakomliggande faktorerna bakom ekonomin som transaktioner och hur marknader fungerar.

  • Produktivitets tillväxt
  • Den kortsiktiga skuldcykeln
  • Den långsiktiga skuldcykeln

Väl värt 30 minuter att kolla på enligt Bill Gates.

World Economic Outlook 2016 är släppt

World Economic Outlook (WEO) presenterar IMF-ekonomernas analys av den globala ekonomiska utvecklingen, frågor som rör avancerad, framväxande och utvecklingsekonomier och olika ämnen. Den globala tillväxten väntas avta till 3,1% under 2016 innan den återhämtar sig till 3,4% 2017. Prognosen reviderades…

Automation – vad innebär automatisering?

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men…

Jordränteproblemets profet och Georgeismen

George Henry (1839-1897) levde i USA och skrev boken Progress and Poverty (Framåtskridande och fattigdom) som betecknades som ett klassiskt verk inom den ekonomiska litteraturen men som fallit i glömska. I den enskilda äganderätten till jorden och den oförtjänta, arbetsfria…