HR och Human Resource

Human resource och personaladministration är området som arbetar med personalfrågor i organisationer. Många mindre företag har ingen egen HR avdelning och det kan vara svårt att veta vart man kan höra av sig ifall man har personalfrågor. Därför har vi gjort den här guiden med tips vart du kan vända dig som arbetgsgivare.

 • Löneadministration – sköts ofta av redovisningsbyråer
 • Rekrytering – finns ett antal headhunting företag som du kan anlita, eller också kan du skapa en annons på Linkedin
 • Coaching
 • Utvecklingssamtal
 • Nyckeltal med kopplingar till personal (sjukfrånvaro, rekrytering, personalnyckeltal, jämställdhetsindex)
 • Kompetensutveckling och medarbetarutveckling
 • Etik frågor och företagets sociala värderingar
 • Lönefrågor
 • Personalpärmar och manualer
 • Sjukvårdsförsäkring – hjälper dig som har anställda som blir sjuka

management

Lagar inom HR området

 • Kollektivavtal
 • Lagen om anställningsskydd
 • Medbestämmandelagen