CSO

Vad är en CSO?
CSO är en ledningsbefattning som står för Chief security officer (CSO) eller chief information security officer (CISO): Till CSO eller CISO uppgift är att garantera säkerheten för data och system på företaget. I allmänhet ansvarar en CSO för såväl fysisk som digital säkerhet, medan en CISO endast ansvarar för digital säkerhet.