COO

Vad är en COO?

COO står för den engelska ankronymen Chief Operating Officer.COO uppgift är löpande administration och drift av verksamheten. Vanligtvis rapporterar COO direkt till den verkställande direktören (VD) och anses vara företagets andreman. I vissa företag är COO också känd som Executive Vice President för verksamheten. Det är vanligt att COO:n sitter med i styrelsen tillsammans med VD:n. COO övervakar organisationens dagliga verksamhet och skapar förutsättningar för att styra verksamheten. COO är ofta ansvarig för HR-funktionen inom en organisationen.
Bland uppgifterna finns att jobba och implementera företagets affärsplaner och affärsmodeller.