Cirkulär ekonomi – vad är cirkulär ekonomi och hur påverkar det mig

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi (Eng. Performance Economy eller cirkular economy) är ett begrepp som går ut på att minska avfallet i samhället eller en organisation och istället återvinna, laga eller använda det som energi. Begreppet är inspirerat av industriell ekologi.

Hur stor påverkan har den cirkulära ekonomin?

Den cirkulära ekonomin syftar till att återuppbygga kapitalet och man räknar med att inom EU kommer begreppet innebära kostnadsbesparingar för tillverkarna inom EU på 630 miljarder dollar 2025.

Det har blivit ett väldigt buzz kring cirkulär ekonomi och det förekommer kurser bla i Umeå.