CIO

Vad är en CIO?
Chief information officer (CIO) arbetar med att driva organisationens informationssystem. Dessa roller används nu alltmer att beskriva olika funktioner och roller. En CTO (chief technology officer) är vanliga inom teknikbolag och ansvarar ofta för utvecklare och den teknik som driver verksamheten . CIO är oftast den chef som leder  FoU, övervakar utvecklingen av teknik i produkter och tjänster och säkerställer att alla IT-initiativ är i linje med företagets mål.