CFO

CFO – Vad gör en Chief Financial Officer?
CFO är en förkortning som står för Chief Financial Officer och är den som är ansvarig för ekonomin i ett företag. En CFO övervakar organisationens finansiella frågor, bland annat utvecklar hen årliga budgetar, hanterar kassaflöden och övervaka den finansiella rapporteringen och dess efterlevnad.

Create value or your shareholders will get someone else in to do it for you.

I rollen ingår att förstå hur marknaden värderar företaget och att sätta mål för ökningar i aktieägar värden. Som CFO måst man förstå vilka delar i företaget som skapar affärsvärde och vilka delar som förstör värde.

Andra delar som är viktiga att förstå är risk management och de affärsrisker som finns. Vilken risknivåska vill företaget ha och hur ser företagskulturen kring risktagande ut.

Den finansiella processerna omfattar

  • Finansiell strategi
  • Investmentmanagement
  • Finansiering
  • Skatter
  • Pensioner
  • Kostnads plannering
  • Budgetering
  • Financial operations
  • Performance management och KPI:er