Vad utmärker en bra CEO?

Vad gör en CEO?

CEO är den engelska förkortningen för Chief Executive Officer vilket motsvarar en VD och den som har den högsta befattningen inom ett företag. Arbetet som CEO omfattar att göra affärsmässiga beslut och sköta den operativa verksamheten i företaget. CEO är den som är förbindelsen mellan ett företagsstyrelse och ledning. I princip kan vem som helst kalla sig CEO – det räcker med att starta ett företag men du måste tänka som en CEO och agera som en ledare.

VD:n är ytterst ansvaring för framgång eller misslyckande i organisationen och övervakar hela verksamheten på en strategisk nivå.

19 kvaliteteter hos en bra CEO

Se videon om 19 kvaliteter vad som utmärker en bra ledare och CEO. Videon handlar om allifrån hur du hanterar ditt ego och betydelsen av ödmjukhet. Du behöver förstå människor och bry dig om dina medarbetare.

Arbetsuppgifter för en CEO

  • Att sätta upp den långsiktiga strategin och inriktning av företaget
  • Att driva företagets kultur, värderingar och beteende
  • Att leda ledningsgruppen
  • VD anställer övriga befattningshavare i C-sviten
  • Fördela kapital utifrån företaget eller koncernens prioriteringar