Kategori: C-level titlar

C-nivå (engelska c-lelvel eller C-suite) används som begrepp för att beskriva högt uppsatta executive titlar inom en organisation. Bokstaven C, i detta sammanhang står för chief. Chefer som innehar C-nivå positioner betraktas vanligtvis de mest mäktiga och inflytelserika medlemmarna i en organisation; följaktligen arbetar de med bolagets strategi, säkerställer beslut och den dagliga verksamheten att de uppfyller företagets strategiska mål.

Vad utmärker en bra CEO?

Vad gör en CEO? CEO är den engelska förkortningen för Chief Executive Officer vilket motsvarar en VD och den som har den högsta befattningen inom ett företag. Arbetet som CEO omfattar att göra affärsmässiga beslut och sköta den operativa verksamheten…

COO

Vad är en COO? COO står för den engelska ankronymen Chief Operating Officer.COO uppgift är löpande administration och drift av verksamheten. Vanligtvis rapporterar COO direkt till den verkställande direktören (VD) och anses vara företagets andreman. I vissa företag är COO…

CIO

Vad är en CIO? Chief information officer (CIO) arbetar med att driva organisationens informationssystem. Dessa roller används nu alltmer att beskriva olika funktioner och roller. En CTO (chief technology officer) är vanliga inom teknikbolag och ansvarar ofta för utvecklare och…

CMO

Vad är en CMO? CMO är en förkortning för Chief marketing officer (CMO): En CMO övervakar organisationens marknadsföringsstrategi. Detta inkluderar online marknadsföring, marketing automation, Business Intelligence, dataanalys, reklam, brand management och marknadsundersökningar.

CFO

CFO

CFO – Vad gör en Chief Financial Officer? CFO är en förkortning som står för Chief Financial Officer och är den som är ansvarig för ekonomin i ett företag. En CFO övervakar organisationens finansiella frågor, bland annat utvecklar hen årliga…

CSO

Vad är en CSO? CSO är en ledningsbefattning som står för Chief security officer (CSO) eller chief information security officer (CISO): Till CSO eller CISO uppgift är att garantera säkerheten för data och system på företaget. I allmänhet ansvarar en…