Brics banken – New Development Bank (NDB)

Brics bankens huvudkontor kommer placeras i Shanghai och första ordförandeskapet kommer att hållas av Indien. Banken kommer ha ett startkapital på 50US$ miljarder. Länder som ingår är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.