Du är här
Hem > Finans > Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning?

Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet och kan räknas fram med följande formel:

Tillgångar-skulder = eget kapital

Tillgångarna är allting som företaget äger som har ekonomiskt värde. Skulderna omfattar de skyldigheter som företaget har och som inte blivit återbetalt. Det egna kapitalet är företagets förmögenhet.

Engelska:

Assets-Liabilities=Owners Equity

Ekonom
Daniel Larsson är civilekonom och har flera sajter som handlar om ekonomi.
http://ekonom.biz
Top