Automation – vad innebär automatisering?

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men även lägre kostnader för personal vilket stärker företagens konkurrenskraft.

Automatisering innebär att jobb kommer försvinner även om nya jobb skapas när ny teknik lanseras. Det finns människor som behövs för att kommersialisera och sälja tekniken (marknadsförare), folk att tillverka tekniken (fabriksarbetare), och människor att som reparerar och driftsätter tekniken (mekanik och tekniker). Automatisering innebär att många kommer att behöva andra parallella inkomster.