Författare: Ekonom

Jag är Civilekonom och har flera sajter som handlar om ekonomi se webbplatsen expandtalk.se

Gasell företag

Vad är ett gasell företag? Gasell företag är businessjargong för ett snabbväxande företag med intäkter som växer minst 20% årligen, normalt i fyra år eller mer.

Private Equity och generationsskiften

Vad är private equity? Private Equity är en företagsform där företagets hela kapitalbas ägs av en eller en liten grupp av enskilda investerare. Föreläsning om Private Equity från PwC. Vad tillför riskkapitalet ägandeformen private equity till generationsskiftesföretag.

CEO

Vad gör en CEO? CEO är den engelska förkortningen för Chief Executive Officer vilket motsvarar en VD och den som har den högsta befattningen inom ett företag. Arbetet som CEO omfattar att göra affärsmässiga beslut och sköta den operativa verksamheten…

Narrative economics med Robert J. Schiller

Narrative economics föreläsning med Robert J. Schiller – människor har hela tiden kommunikation och berättar historier (narrative). Viral spridning och story telling – man hör det någonstans och använder det vidare. Begreppet kommer från Crowd  Economy 1895. I modern tid har…

COO

Vad är en COO? COO står för den engelska ankronymen Chief Operating Officer.COO uppgift är löpande administration och drift av verksamheten. Vanligtvis rapporterar COO direkt till den verkställande direktören (VD) och anses vara företagets andreman. I vissa företag är COO…

Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning? Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet och kan räknas fram med följande formel: Tillgångar-skulder = eget kapital Tillgångarna är allting som företaget äger som har ekonomiskt värde. Skulderna omfattar de skyldigheter som…