Handelskrig – Det amerikanska handelskriget kommer påverka den globala handeln

TRADEWAR

Risken för handelskrig har påverkat amerikanska börsen Dow Jones som har sin lägsta nivå på 15 månader. Investmenbanken Goldman&Sachs varnade för att "ytterligare upptrappning verkar sannolikt " mellan USA och Kina, även om handelskriget kan inträffa långsamt. I måndags hotade Donald Trump att införa ytterligare 10 procents tariffer på ett värde

Hur fungerar Kaizen?

Kaizen

Vad är Kaizen? Kaizen är en japansk ledningsfilosofi som ungefär betyder "kontinuerlig självförbättring" och myntades av Taiichi Ohno som kallas "fadern" till Toyotas produktionssystem. Metoden populariserade av författaren Masaaki Imai i sin bok Kaizen som publicerades 1986: nyckeln till Japans konkurrenskraftiga framgång. Boken beskrev kvalitetssystem och efterkrigstidens japanska framgång för företag som

Vad utmärker en bra CEO?

Vad gör en CEO? CEO är den engelska förkortningen för Chief Executive Officer vilket motsvarar en VD och den som har den högsta befattningen inom ett företag. Arbetet som CEO omfattar att göra affärsmässiga beslut och sköta den operativa verksamheten i företaget. CEO är den som är förbindelsen mellan ett företagsstyrelse

Cirkulär ekonomi – vad är cirkulär ekonomi och hur påverkar det mig

Cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi (Eng. Performance Economy eller cirkular economy) är ett begrepp som går ut på att minska avfallet i samhället eller en organisation och istället återvinna, laga eller använda det som energi. Begreppet är inspirerat av industriell ekologi. Hur stor påverkan har den cirkulära ekonomin? Den cirkulära ekonomin syftar

K2

k2

Vad är K2 Fungerar bra för de flesta mindre stiftelserna och de innehåller detaljerade regler för uppställning av rapporterna. Det finns skillnader i uppställningen för resultaträkningen för olika typer av stiftelseformer.

Ray Dalio – Hur fungerar den ekonomiska maskinen

ekonomiska maskinen

En video av Ray Dalio grundaren av Bridgewatter Associates som fått flera miljoner träffar. Ray Dalio har en filosofisk syn kring ekonomi och ser på de stora ekonomiska frågorna i samhället. Här förklarar han de bakomliggande faktorerna bakom ekonomin som transaktioner och hur marknader fungerar. Produktivitets tillväxt Den kortsiktiga skuldcykeln Den

Finanskrisen och risker – hur kan vi skydda ekonomier från finansiella kriser

finanskris

Finansiella kriser är kostsamma eftersom finansiella förmögenheter förloras, arbetslösheten ökar, och de sociala klyftorna vidgas. Kostnaderna kan förlängas, och riskerar att permanenteras. Den globala finanskrisen som började i augusti 2007 för tio år sedan innebar att likviditet minskade på de globala finansiella marknaderna  och vi ser fortfarande konsekvenserna många år senare. https://www.youtube.com/watch?v=z9K6WhPUyUI De

Top